Kontakty

Obchodné meno:         TNL Slovakia s.r.o.
Ulica a číslo:                Štepnice 951/12 
PSČ a mesto:               900 26 Slovenský Grob

IČO:                             50656741
IČ DPH:                        SK2120419928

Zápis v registri:           Okresný úrad Pezinok, Číslo živnostenského registra: 130-250029

Telefón:                       0910 992 351
Mail:                             obchod@najnosice.sk

Prevádzková doba:       pondelok - piatok, 9.00 - 17.00, osobný odber pondelok - štvrtok 9.00 - 17,00
Zodpovedný vedúci:     Marek Ďurian

Prevádzka                    Štepnice 12, 900 26 Slovenský Grob

Orgán dozoru:              Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
                                     Prievozská 32
                                     820 07  Bratislava
                                     tel. č.: 02/ 5827 2172
                                  

Kontaktný formulár

Rýchly kontakt